เอกสารทั้งหมด
แนะนำการสืบค้น
ความเป็นมาของฐานข้อมูล
การพัฒนาระยะที่ 1
การพัฒนาระยะที่ 2
รายการใหม่ล่าสุด
มมส.จัดตั้งโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
สารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบบ..
รำวงศรีนครินทรสัมพันธ์

หน้าหลัก > เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี: เปิดโครงการ
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี: เปิดโครงการ
ประเภท:: จดหมายเหตุ >> กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัย
สาระสังเขป
พล.อ พัลลภ ปิ่นมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมกับ นายอชิรเดช กนกโชติชัยวัชร์  ประธานสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดสำนักสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ในโครงการสวัสดิการ เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าชม:1,800
ไฟล์ประกอบ
Baan_07-03-55.jpg
TITLE
  Title (ชื่อเรื่อง) เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี: เปิดโครงการ
SUBJECT: Keywords
  Keywords (คำสำคัญ) ที่พักอาศัย
SUBJECT: Controlled vocabulary
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)บ้าน
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)อาคาร--การออกแบบและการก่อสร้าง
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)ข้าราชการ--ที่อยู่อาศัย
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)พนักงาน--ที่อยู่อาศัย
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)สุรชา อมรพันธุ์
  Subject (หัวเรื่องควบคุม) (ThaSH)สินเชื่อที่อยู่อาศัย
DESCRIPTION
  Abstract (สาระสังเขป) พล.อ พัลลภ ปิ่นมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมกับ นายอชิรเดช กนกโชติชัยวัชร์ ประธานสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดสำนักสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ในโครงการสวัสดิการ เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PUBLISHER
  Publisher (สำนักพิมพ์) บริษัทนวกิจบ้านเมือง
  Place (เมือง/สถานที่ตั้ง) กรุงเทพฯ
DATE
  วันที่ (Created)2555
  วันที่ (Issued)2555-03-13
  วันที่ (Modified)2555-03-13
TYPE
  Type (ประเภทของเนื้อหา) Text.Serial.Newspaper
FORMAT
  Format (รูปแบบเนื้อหา) application/pdf (.pdf)
IDENTIFIER
  URL http://www.web.msu.ac.th/newsclipping/attment/Baan_07-03-55.pdf
  Identifier Bibliographic Citation บ้านเมือง 7 มีนาคม 2555 หน้า 4 ภาพประกอบ
SOURCE
  Source (ต้นฉบับ) http://www.web.msu.ac.th/newsclipping/attment/Baan_07-03-55.pdf
LANGUAGE
  Language (ภาษา) tha
RIGHTS
  Copyrights (ลิขสิทธิ์) บริษัทอินโฟเควสท์
  Access (สิทธิ์ในการเข้าถึง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รายละเอียดทางบรรณานุกรม
   [ 1/1 ]

ความคิดเห็น

ติดต่อจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 043-754358 ต่อ 2494
E-mail library@msu.ac.th