[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  
           
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
โดย : นิสิต   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2555   
เข้าชม : 1235


คำตอบ 1
อังคาร ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

       -  ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการดูแลของสำนักคอมพิวเตอร์

       - จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยค่ะ  ปี 2555  นี้ขอไปเหมือนกัน

        แต่เพื่อการบริการที่ดูแลอ่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจึงมอบหมาให้สำนักคอมพิวเตอร์จัดบริการแก่นิสิตค่ะ

โดย : รุ่งเรือง สิทธิจันทร์   
ไฟล์แนบ :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2491, Fax. 0-4375-4358
Email : reference_lib@hotmail.com,reference_sri@hotmail.com
Copyright 2009 ©Academic Resource Center, MSU