หน้าหลัก > การทอเสื่อกก
คำค้น:
การทอเสื่อกก
ในหมวดหมู่:: อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์  เกี่ยวกับการทอเสื่อกกบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  โดยสัมภาษณ์แม่แจ้ง สีใต้ แม่ทองอยู่ ขันแก้ว แม่ผัน สู่ช้อย 
นายคาน เนื่องอุดม เป็นภาษาถิ่น

  Title (ชื่อเรื่อง)การทอเสื่อกก
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)สมพิศ บุญทิม
  Subject (หัวเรื่อง)อาชีพ--มหาสารคาม (ThaSH)
  Subject (หัวเรื่อง)การทอเสื่อ (ThaSH)
  Description (บทคัดย่อ)เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทอเสื่อกกบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยสัมภาษณ์แม่แจ้ง สีใต้ แม่ทองอยู่ ขันแก้ว แม่ผัน สู่ช้อย นายคาน เนื่องอุดม เป็นภาษาถิ่น
  Publisher (สำนักพิมพ์)ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
  Date2010-03-09 (Created)
  Type (ประเภทของเนื้อหา)Sound
  Format (รูปแบบเนื้อหา)audio/x-mp3 (.mp3)
  CallNumber (เลขเรียก)TCS 134
  Language (ภาษา)tha
  Rights (สิทธิ)สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
tcs134.mp3
.jpg
2.jpg
.jpg
   [แสดง 4/4 รายการ]
เมนู

แนะนำสืบค้นข้อมูล
ความเป็นมา