หน้าหลัก > แมงกอก
คำค้น:
แมงกอก

จาก ฐานข้อมูลสัตว์

คลิกดูภาพขยาย

ชื่อท้องถิ่น  แมงกอก
ชื่อวิทยาศาสตร์  
ชื่อสามัญ  
วงศ์   
ลักษณะสัตว์  มีหนวดสีดำ ลำตัวมีสีดำ-แดง มี 6 ขา หนวดยาวประมาณ 7.5 cm ลำตัวยาวประมาณ 4 cm 
ฤดูกาลที่พบ   
การใช้ประโยชน์   
สถานภาพ  พบน้อย 
สถานที่ที่พบ  ป่าโคกหินลาดหนองคู-นาดูน 
ผู้บันทึก  โรงเรียนวาปีปทุมA2010-3
โครงการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียน
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552

© Copyright 2009 :: ล็อกอิน :: คู่มือการใช้